Business Controller
Program.

Focus op intergraal denken, kennis van de business en vooral ook meer inzicht in jezelf. Dat staat centraal in het tweejarige Business Controller Program. We gaan aan de slag met jouw bestaande financiële deskundigheid en helpen je te ontwikkelen naar een meer integrale visie op bedrijfsvoering. Van visie, via strategie tot realisatie. We helpen je comfortabel mee te denken over de verschillende disciplines, zodat jij een nog waardevollere bijdrage kunt leveren.  

Over Finanxe

Voor werkgevers

Business Controller Program.jpg

De vier pijlers van  
het programma:

Pijlers-blauw.png

Learn. Grow.  
Be You.

De Finanxe Academy. De beste plek voor financials die klaar willen zijn voor de toekomst. Met steengoede programma’s. Waarin je met elkaar en van elkaar leert. Met de beste trainers en docenten. Je leert gesprekken te voeren, vragen te stellen, interventies te doen en toegevoegde waarde te leveren.  

We werken met gedreven coaches die jou met plezier en energie vooruit helpen. Die soms ook de randjes van jouw comfort zone opzoeken, omdat je juist daar het meeste van leert.  

Vertel mij meer

professionele ontwikkeling 3.jpg

Vakinhoudelijke verbreding.

 • We zorgen dat jij de relevante kennis en inzichten opdoet die van jou gevraagd gaan worden in het verloop van je carrière. Alles met het uiteindelijke doel dat jij een volwaardige gesprekspartner wordt voor alle strategische disciplines in een organisatie. Je bent in staat een integrale visie op businessmodellen en de ontwikkeling en verbetering ervan te ontwikkelen. Daarmee ga jij een impactvolle bijdrage leveren aan het procesmatig sturen op strategische doelstellingen.

Vakinhoudelijke verbreding.

 • Strategie
  Deze dag krijg je zicht op strategievorming en –realisatie. Hoe komt een bedrijfsstrategie tot stand en welke rol speelt de business controller hierin? We zoomen hierbij in op het organisatiebestuur en de governance.
 • Stakeholder management en psychologisch inzicht
  Je krijgt inzicht in stakeholdersvraagstukken en bijbehorende dilemma’s waarin vaak sprake is van tegenstrijdige belangen. Hoe kan jij hier vanuit jouw rol een positie op innemen, patronen doorbreken en het verschil maken?
 • Duurzaamheid en ethiek
  Deze dag staat duurzaamheid centraal. Welke impact heeft een bedrijfsmodel op langetermijnwaardecreatie voor stakeholders? En welke invloed heeft de omgeving op het bedrijfsmodel? We behandelen voorbeelden van shared value en afwegingen die gemaakt worden vanuit een geïntegreerd bedrijfseconomisch en maatschappelijk perspectief.

Download het programmaboek

BC-vakinhoud.png
AC8A7861.jpg

Vakinhoudelijke verbreding.

 • Integrale sourcing en adviesvaardigheden
  Deze dag staat in het teken van het optimaal inzetten van (im)materiële en menselijke middelen in de realisatie van strategie. Je leert beargumenteerde keuzes te maken en deze in je rol als adviseur ook goed te kunnen verwoorden.
 • Supply chain management en overtuigend argumenteren
  Deze dag krijg je een samenhangend inzicht in de waardecreërende processen in de organisatie, waarbij we inzoomen op de belangrijkste stuurvariabelen. We staan stil bij de rol van de business controller als verbinder in de besturing en de realisatie van de bedrijfsstrategie.
 • Persoonlijk leiderschap
  We gaan dieper in op jouw persoonlijke ontwikkeling en de aspecten die hierin van belang zijn voor de invulling van je (toekomstige) rol. We reflecteren op het leerproces door middel van het Personal Commitment Plan dat je geschreven hebt, waarin de drie pijlers van de opleiding weer samen komen: vakinhoudelijke verdieping, je professionele rol en je persoonlijke ontwikkeling. 
businessprogram.png

Leen De Waal
Docent binnen het Business Controller Program

Persoonlijke ontwikkeling 4.jpg

Professionele  
ontwikkeling.

 • Samen zorgen we ervoor dat jij met jouw vakkennis van directe toegevoegde waarde gaat zijn voor je opdrachtgever. Daarom gaan we jou trainen op onderwerpen, skills en inzichten die helpen het verschil te maken. Denk aan analyseren, adviseren, gespreksvaardigheden en presenteren. Stuk voor stuk vaardigheden waarmee jij een centrale rol als financieel gedreven business versneller in jouw organisatie kan oppakken en invullen.

Persoonlijke 
ontwikkeling.

 • Wij besteden volop aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling, zodat je ook als mens blijft groeien. We zijn er van overtuigd dat als jij kan zijn wie je echt bent, je alleen maar sterker in je schoenen komt te staan. Zo krijg je meer plezier in je werk en haal je meer voldoening uit de dingen die je doet. Zowel professioneel als privé. Daar gaan wij voor.

Download het prgrammaboek

Vaste kleine groepen.

Leren van elkaar 
Je leert het meeste van en met elkaar. Samen hoor je meer, zie je meer en ervaar je meer. Daar zijn wij van overtuigd. Daarom werken we in vaste kleine leergroepen waarmee je opleidingsdagen volgt en ervaringen deelt. Tijdens de trainingen gaan we actief met elkaar aan de slag. Elke trainingsdag is gevuld met theorie, oefeningen en activiteiten en draaien steeds weer om het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk.

Download het programmaboek

Leren van elkaar 4.jpg

Download het Finanxe Academy Programmaboek. 

Je ontvangt het programmaboek direct in je mailbox. 

In ons privacy statement kun je nalezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken

*Join the Finanxe Family. 

Kom jij bij ons in dienst? Dan krijg je automatisch toegang tot onze 
Finanxe Academy en ben je altijd verzekerd van een plek in één van onze programma’s. 
Kijk voor meer informatie en solliciteren op Finanxe.nl. 

Naar Finanxe.nl

Er gaat niets boven  
persoonlijk contact.

Wil je graag meer weten? 
Let’s connect.

Persoonlijk contact 3.jpg